Skip to main content

Bellezza Nordica” IK (Latvija), reģistrācijas Nr. 40002185899, adrese: Gustava Zemgala gatve 80-169A, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina tīmekļa lapā www.qyra.lv, turpmāk – Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem jeb Distances līgumu) un ir to sastāvdaļa.

Apmeklējot, lietojot vai izmantojot interneta veikalu www.qyra.lv, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šiem interneta veikala www.qyra.lv Noteikumiem un nosacījumiem jeb Distances līgumam (turpmāk, tekstā – Noteikumi).

Savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska vai juridiska persona, kas pērk interneta veikalā www.qyra.lv pieejamās preces (turpmāk tekstā – Pircējs).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Pircējs pasūta, bet Pārdevējs apņemas piegādāt un nodot interneta veikala www.qyra.lv preces, turpmāk līguma tekstā — Preces, kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība tiek saskaņoti, klientam veicot pasūtījumu, un ir norādīti rēķinā. Produktu informācija tiek regulāri pārbaudīta un uzlabota. Kopš Pircēja pēdējā apmeklējuma dati var būt atjaunināti.

1.2 Interneta veikalā www.qyra.lv ir tiesīgs iepirkties jebkurš – gan Reģistrēts Pircējs, gan Nereģistrēts Pircējs, tāpat iepirkties ir tiesīgas gan Fiziskas, gan Juridiskas personas.

1.3 Līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs interneta veikalā www.qyra.lv ir izvēlējies Preces, ir piekritis Interneta veikala lietošanas noteikumiem, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

1.4 Pircējs nav tiesīgs iegādāties interneta veikalā www.qyra.lv pieejamās Preces, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē.

1.5 Pircējs apņemas pasūtīt un pieņemt Preces un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Līgumā noteiktā kārtībā. Preču piegāde tiek veikta tikai Baltijas valstu teritorijā, proti – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1 Reģistrējoties Mājas lapā www.qyra.lv un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar „Bellezza Nordica” IK par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu.

2.2 Izveidojot Kontu, Pircējs apliecina, ka ir informēts, ka viņa ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu Pircēja pirkumu vēsturi, un nosūtītu Pircējam ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.

2.3 Piekrītot interneta veikala www.qyra.lv Noteikumiem Pircējs piekrīt sniegto personas datu apstrādei sekojošiem mērķiem: (1) Pircēja informēšanai (2) Pircēja identifikācijai (3) Preču pārdošanai (4) Pasūtījumu piegādei (5) tirgus pētījumu veikšanai (6) grāmatvedības dokumentu izrakstīšanai (7) pārmaksātas summas atgriešanai un naudas par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm atgriešanai (8) parādsaistību administrēšanai (9) citu no Līguma izrietošās saistību veikšanai.

2.4 Kontā esošā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), tai skaitā, visa saziņa ar Pircēju, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju „Bellezza Nordica” IK saglabā ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. Pircēju personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

2.5 Pircēja personas datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai „Bellezza Nordica” IK un tās sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

2.6 Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Interneta veikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Interneta veikala vietnē www.qyra.lv.

2.7 Pircējs ir atbildīgs par norādīto datu pareizību, www.qyra.lv interneta veikalā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, norādot nepareizu piegādes adresi vai mobilā telefona numuru.

2.8 Pircējs, kurš ir Nereģistrēts Pircējs, veicot Pasūtījumu interneta veikalā www.qyra.lv un sniedzot pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams Preču pirkuma pienācīgai izpildīšanai, tas ir: (1) Pircēja informēšanai (2) Preču pārdošanai un piegādei (3) Pircēja identifikācijai – vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasts, pilsēta / ciems, iela / māju nosaukums, mājas Nr. / korpuss, dzīvokļa Nr., pasta indekss.

3. Preču pasūtīšana

3.1 „Bellezza Nordica” IK ir oficiālais ekskluzīvs Baltijas valstīs Vācijas ražotāja GELITA Health pārstāvis. Pārdodamās Preces – uztura bagātinātāji, kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Pārtikas veterinārajā dienestā.

3.2 Preču cenas interneta veikalā www.qyra.lv ir norādītas eiro, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme (PVN). Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas. Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot Pasūtījumu. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Preču cenas.

3.3 Pircējs par Precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Interneta veikalā norādītajām apmaksas sistēmām. Pircējam par pasūtītajām Precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par Precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

3.4 Preces Interneta veikalā var iegādāties, veicot priekšapmaksu ar tiešo bankas maksājumu vai ar maksājumu karti. Iegādājoties Interneta veikalā Preces, pirkuma apmaksai var izmantot Interneta veikalā uzskaitītās apmaksas metodes. Pēc apmaksas veikšanas, Pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums par apmaksas veikšanu.

4. Pasūtījuma izpilde un piegāde

4.1 Reģistrētie Pircēji var iepazīties ar sava Pasūtījuma izpildes statusu savā Profilā un saņemot informatīvos e-pastus, savukārt, Nereģistrētie Pircēji par Pasūtījuma izpildes statusu saņems informatīvu e-pastu.

4.2 Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

4.3 Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci.

4.4 Pārdevējs piegādā Pircējam preces Interneta veikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

4.5 Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida. Izvēloties Pasūtījumu saņemt uz kādu no pašapkalpošanās pakomātiem, Pasūtījuma piegādes dienā Pircējs saņem informatīvu īsziņu no kurjerpasta, kurā ir norādīts pakomāta durvju atvēršanas kods. Izvēloties Pasūtījumu saņemt ar Kurjeru uz Pircēja norādīto adresi, Preču piegādes dienā Kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku.

4.6 Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums pārliecināties par piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam. Konstatējot bojājumu vai neatbilstību Pasūtījumam, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs. Ja piegādi veic Kurjers, par neatbilstību jāinformē arī Kurjers.

4.7 Piegāde tiek īstenota ar Smartpost starpniecību. Piegāde tiek veikta: Latvijā nākamajā darba dienā; Lietuvā, Igaunijā 1-2 darba dienu laikā.

5. Atteikuma tiesības. preču maiņa un atgriešana

5.1 Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”.

5.2 Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

5.3 Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

5.4 Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad ir saņēmis savu Pasūtījumu, jāaizpilda www.qyra.lv pieejamā Atteikuma veidlapa, norādot veidlapā pieprasītos datus. Atteikuma veidlapa iesniedzama elektroniski shop@qyra.lv, pa pastu, ar kurjeru vai personīgi nododot Pārdevēja birojā: Gustava Zemgala gatve 80-169A, Rīga, LV-1039, Latvija. Kopā ar aizpildītu Atteikuma veidlapu ir jāiesniedz arī Prece. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par Preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam www.qyra.lv uzņemas Pircējs.

5.5 Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu, ja Preces atgriešanas brīdī ir konstatēts bojājumus Precei (bojāts iepakojums, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.

5.6 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu (Ministru kabineta noteikumi Nr.255) 22. punktā minētajos gadījumos.

5.7 Par preci, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajos Noteikumos noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam veikto samaksu 14 dienu laikā pēc preces pieņemšanas, tajā skaitā Pircēja samaksātos piegādes izdevumus.

6. Pārdevēja tiesības un pienākumi

6.1 Pārdevējs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot ētikas normas.

6.2 Pārdevējam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus.

6.3 Pārdevējs apņemas izpildīt Noteikumus jeb līgumu, un piegādāt Preces Pircējam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pasūtījuma piegāde notiks bez kļūdām. Ja Pārdevējs nevar izpildīt kādu no Noteikumos ietvertajiem izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas savlaicīgi informē Pircēju, sazinoties pa norādīto telefona numuru vai e-pastu, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Pasūtījuma vai Noteikumu nosacījumos.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1 Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Noteikumu izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

7.2 Pārdevēja Interneta veikala pašreizējie noteikumi ir spēkā kopš 2021. gada 01. jūnija.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada 15. maija

Jūsu iepirkumu grozs


100% droša norēķināšanās

BankLink / MasterCard / Visa

Vācijas kvalitāte

Rāžotajs Gelita gmbh

Pērc no ražotaja

bez starpniekiem

Bezmaksas piegāde

Pasūtījumiem virs 100 €

Kontakti & informācija

Kontaktforma    This site is protected by reCAPTCHA
    and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.